JA till NATO

Partipolitiskt obunden intresseorganisation

Org.nr: 802525-5715

Dags för Socialdemokraterna att ta ansvar för Sverige

 

I nuläget står Socialdemokraterna inte bakom ett svenskt natomedlemskap, det är djupt beklagligt och kan få ödesdigra konsekvenser för Sverige. Det är fortfarande inte för sent att ansluta sig, det är dags att inse att alliansfriheten är passé.

 

Socialdemokraterna säger sig värna om den svenska alliansfriheten eftersom att den “tjänat oss väl”. Hur kommer det sig då att man steg för steg nedmonterar den så vackra alliansfriheten? Genom EU:s PESCO och Nato:s värdlandsavtal har vi visat hur stark den transatlantiska länken är. Det är ingen hemlighet att Sverige hellre övar militärt tillsammans med Natoländer än exempelvis Ryssland och Kina. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna då vill vidhålla sin syn på Sverige som alliansfritt, vilket de i allra högsta grad själva nedmonterar.

 

Nog om Sverige faktiskt var alliansfritt, även fast det inte hade varit någon garant för fred, hade det iallafall motiverat varför man aktivt väljer att stå utan hjälp när vi så desperat behöver den. Om kriget kommer snart så står vi tyvärr maktlösa, vi har nedmonterat allt vad civilförsvar och militärt försvar innebär, det kommer stå oss dyrt i framtiden. Nato är en säkerhetsgaranti här och nu.

 

I ett försök att undvika problemet använder allt för många sig av strutspolitik, att stoppa huvudet i sanden kommer tyvärr inte hjälpa oss här. Huvudargumentet att Ryssland inte skulle vilja invadera Sverige, eftersom att det är för dyrt fungerar knappast längre. Sverige är en strategisk plats i Östersjön, rik på naturtillgångar där rysk gas löper genom svensk ekonomisk zon. Genom att tillintetgöra tröskeleffekten och därefter påstå att en attack kostar mer än vad det smakar är absurt, än viktigare hur kan det motivera ännu lägre anslag till försvaret?

 

 

Lucas Steneram

Dags för ett svenskt Natomedlemskap

Stödet för NATO bland svenska folket ökar i takt med att vår omvärld rustar upp och fler inser att Sverige i allt för lång tid nedprioriterat försvaret. Det tar lång tid att rusta upp det svenska försvaret och vi behöver säkerhet här och nu. Det är ett av flera starka argument för en svensk anslutning till Nato. Det finns i nuläget ingen majoritet i Sveriges riksdag för ett svenskt anslutande till Nato, det beror på Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas flykt från ansvar. 


Socialdemokraternas huvudargument för att stanna utanför är att alliansfriheten tjänat oss väl, hur kommer det sig då att man steg för steg urholkar den svenska alliansfriheten? Genom värdlandsavtalet och EU:s PESCO har vi visat vår omvärld hur alliansfritt Sverige egentligen är. 


Det finns de facto inget som heter Svensk alliansfrihet längre och det är skrämmande hur Socialdemokraterna utsätter oss för fara genom att låta Sverige stå utan hjälp från Nato. 


Sverigedemokraterna är inte mycket bättre själva. Majoriteten av deras väljare tror att det bästa för Sverige är att gå med i Nato, inklusive ett flertalet tunga politiker. Trots det väljer man att säga nej till Nato på riksplan. Man skulle nästan kunna tro att Sverigedemokraterna ignorerar majoriteten inom det egna partiet som står bakom ett svenskt Natomedlemskap. Jatillnato kräver ett svenskt anslutande till Nato, den svenska alliansfriheten existerar inte längre. Vi utsätter oss för stora risker genom att stå utanför Nato. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera